Bilder från Nora tåghem

Här ser du bilder från Nora Tåghem. Dela gärna med dig av dina egna bilder på Facebook eller TripAdvisor. Om du vill kan du också maila bilder direkt till info@norataghem.se, tack!

Bilderna nedan är fotograferade av Kjell Eriksson, tack Kjell!